صنایع تهویه جام فن
مهندس حمیدرضا جامه دُر

مدیریت

شماره پاسخگویی 7 روز هفته  :     -09127240126-09302330200

تلفن تماس دفتر ساعت 9الی18  :   77068259-021

شماره کارت بانک ملی:6037997467972189

شماره کارت بانک دی:5029381021180443

بنام حمیدرضا جامه در