شرکت جام فن  با 30 واندی سال سابقه درخشان درزمینه  تولید وطراحی انواع هواکش های صنعتی  بهعنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تهویه صنعتی و عمومی و تولیدکننده انواع فن ها و هواکش های صنعتی و خانگی شامل: فن های (هواکش های) سانتریفوژ (یوتیلیتی، دبل ، فشاربالا، رادیال و کانالی) – فن های (هواکش های) آکسیال(خانگی، دیواری، سقفی، کانالی و جت فن) – اگزاست فن سانتریفوژ سقفی و همچنین محصولات خاص شامل: فن دمنده سایدچنل – کوره هوای گرم صنعتی(هیتر) – سایکلون و سیستم تصفیه دود می باشد که با استفاده از کادر مجرب و متخصص خود و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا توانسته گامی بلند در صنعت تهویه و تولید انواع فنها و هواکشها برداشته است. این شرکت با استعانت از ایزد منان امید آن دارد تا بتواند خدمتی شایسته و بایسته را در عرصه صنعت کشور و فراتر از آن در عرصه صنعت به تمامی مشتریان ارائه نماید. با توجه به گسترش و رشد صنایع مختلف در کشور عزیزمان و اجرای متعدد پروژه های مختلف صنعتی، مسکونی، تجاری، اداری و درمانی و با توجه به نیاز گسترده به سیستمهای تهویه، سعی این مجموعه برآن است تا محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب را جهت آسایش و راحتی کارفرمایان و مشتریان ارجمند عرضه نماید. بر همین اساس کارشناسان این شرکت در واحدهای مختلف طراحی و تولید ، فنی ، فروش و خدمات پس از فروش شرکت وظیفه دارند در کوتاه ترین زمان ممکن کلیه موارد مورد درخواست کار فرمایان و مشتریان محترم رابه انجام رسانند و بهترین و بهینه ترین پیشنهادات ممکنه را با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی و کاری پروژه های مختلف ارائه نمایند.

امروزه هواکش صنعتی ازجمله موارد تهویه هستند که فن های سانتریفیوژ و هواکش های اگزاست فن را شامل میشود.هواکش آکسیال پنجره ای و مرغداری و گلخانه ها همینطور فن پشت بامی و هواکش های صنعتی و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی یا اگزاست فن یا اگزوز فن  نیز از جمله هواکش صنعتی هستنداینگونه هواکش صنعتی یا فن صنعتی که همان اگزاست فن و ساتریفیوژ بکوارد و سانتریفیوژ بکوارد نام دارند درانواع هواکش صنعتی سانتریفیوژ بکوارد و یا هواکش صنعتی سانتریفیوژ فوروارد یوتیلیتی که به نام اگزاست فن ساپلای یا هواساز شناخته می شود در تهویه عمومی استفاده میگردد هواکش صنعتی و اگزاست فن یا فن سانتریفیوژ های رادیال برای سیستم انتقال ذرات از هواکش های صنعتی اگزوز فن یا اگزاست  فن سانتریفیوژ رادیال استفاده می گردد. در تهویه از هواکش صنعتی و اگزاست فن و یا اگزوز فن های  سانتریفیوژ پرفشار و نیمه فشار استفاده می گردد که این هواکش های صنعتی بصورت اگزاست فن  و هواکش سانتریفیوژ یوتیلیتی ساپلایو بکوارد یا فورواررد و یا ساپلای و رادیل در زمینه انتقال مواد با هوا سیکلون یا غبار گیر قابل نصب می باشنداینگونه هواکش صنعتی اگزاست فن واگزوز فن و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی و ساپلای و رادیال در تهویه کارخانجات رستوران از جمله هواکش صنعتی و… استفاده میگردد

امروزه هواکش صنعتی ازجمله موارد تهویه هستند که فن های سانتریفیوژ و هواکش های اگزاست فن را شامل میشود.هواکش آکسیال پنجره ای و مرغداری و گلخانه ها همینطور فن پشت بامی و هواکش های صنعتی و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی یا اگزاست فن یا اگزوز فن  نیز از جمله هواکش صنعتی هستنداینگونه هواکش صنعتی یا فن صنعتی که همان اگزاست فن و ساتریفیوژ بکوارد و سانتریفیوژ بکوارد نام دارند درانواع هواکش صنعتی سانتریفیوژ بکوارد و یا هواکش صنعتی سانتریفیوژ فوروارد یوتیلیتی که به نام اگزاست فن ساپلای یا هواساز شناخته می شود در تهویه عمومی استفاده میگردد هواکش صنعتی و اگزاست فن یا فن سانتریفیوژ های رادیال برای سیستم انتقال ذرات از هواکش های صنعتی اگزوز فن یا اگزاست  فن سانتریفیوژ رادیال استفاده می گردد. در تهویه از هواکش صنعتی و اگزاست فن و یا اگزوز فن های  سانتریفیوژ پرفشار و نیمه فشار استفاده می گردد که این هواکش های صنعتی بصورت اگزاست فن  و هواکش سانتریفیوژ یوتیلیتی ساپلایو بکوارد یا فورواررد و یا ساپلای و رادیل در زمینه انتقال مواد با هوا سیکلون یا غبار گیر قابل نصب می باشنداینگونه هواکش صنعتی اگزاست فن واگزوز فن و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی و ساپلای و رادیال در تهویه کارخانجات رستوران از جمله هواکش صنعتی و… استفاده میگردد