سیکلون
برای غبارگیری و جمع آوری ذرات گرد و غبار موجود در هوا و به کارگیری مجدد آنها در کارگاه ها و کارخانجات صنعتی و … .
قابلیت جمع آوری ذرات بالاتر از 5 میکرون.
فن بکاررفته در سیکلون از نوع پره شعاعی.
جنس دستگاه از ورق های مقاوم در برابر سایش.