فن(هواکش)سانتریفوژ یوتیلیتی
فن(هواکش)سانتریفوژ یوتیلیتی جهت تخلیه مواد هوا دود و… که از توان بالایی برخوردارست
هواکش صنعتی
اگزاست فن
اگزاست فن-هواکش دمنده-یوتیلیتی فن-سانتریفیوژ-دبل
سانریفوژ دبل فوروارد