فن(هواکش) سانتریفوژ کانالی

دسته دیگری از هواکش های سانتریفوژ هستند که برای نصب بین کانالها و در شرایطی که بعلت محدویت جا و فضا امکان استفاده از سایر هواکش های سانتریفوژ مقدور نمی باشد. موارد استفاده این هواکش ها در ساختمان ها و برج های اداری و تجاری ،هتل ها و رستوران ها و غیره می باشد.هواکش های سانتریفوژ بین کانالی از نظر کاربردی هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) و هم بعنوان دمنده (بلوئر) قابل استفاده هستند .پروانه  بکار رفته در این نوع هواکش  “خم به عقب” یا “بکوارد Backward” می باشد